تبلیغات
آشناس!؟! - مطالب اردیبهشت 1393
من تماشای تو میکردم و غافل بودم . . . کز تماشای تو خلقی به تماشای منند !

. . .

یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 05:44 قبل از ظهر

نویسنده : میم کاف
مفهوم شعر ، همون جوهره عشقه . . . 
عشقه رفته ، بهترین شعر رو کاغذ پاره میکنه  . . .
عشقاتون پایدار . . . 
محسندیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 05:45 قبل از ظهر