تبلیغات
آشناس!؟! - . . .
من تماشای تو میکردم و غافل بودم . . . کز تماشای تو خلقی به تماشای منند !

. . .

جمعه 29 اسفند 1393 03:42 قبل از ظهر

نویسنده : میم کاف
مینشینم ، مینشینی
روی صندلی ، مقابل هم
سیگار به دست ، خاموش
سالها نگاه ، به تو مدیونم
میم کافدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 29 اسفند 1393 03:44 قبل از ظهر