تبلیغات
آشناس!؟! - خدا قسمت همه تان کند....
من تماشای تو میکردم و غافل بودم . . . کز تماشای تو خلقی به تماشای منند !

خدا قسمت همه تان کند....

سه شنبه 20 دی 1390 12:55 قبل از ظهر

نویسنده : میم کاف

خسته که میشوم.....

خود را کش می آورم آنچنان که گربه سانان میکنند.....

چند لحظه قبل از تمام شدنش یادم می آید که::........که چه....!!!!!؟؟؟؟؟

خنده میزنمو پایان خمیازه ،،و ادامه دستو ،قلمو ،کاغذو کلام علوم غریبه......

میم کاف...

خدا ، قسمت همه تان کند.....

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 دی 1390 01:01 قبل از ظهر